آجر نسوز نما رستیک AR306

آجر نسوز نما رستیک AR306

additional information: آجر نسوز 28 *7 رستیک هلندی طوسی کم گل مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد - شماره AR306