آجرنسوز نما پلاک AP88

آجرنسوز نما پلاک AP88

additional information: آجر نسوز 230 طرح مشکی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و جهت کف نیز کاربرد دارد. - شماره AP88