کاغذ دیواری 7013

کاغذ دیواری 7013

additional information: یک طرح ساده در رنگ های مختلف