کاغذدیواری 7014

کاغذدیواری 7014

additional information: یک طرح کلاسیک برای استفاده در فضاهای خصوصی تر