کاغذدیواری از آلبوم Star Wars

کاغذدیواری از آلبوم Star Wars

additional information: کاغذ دیواری قابلیت جدا شدن از دیوار مقاومت خیلی خوب در برابر نور خورشید چسب کاری پشت کاغذ دیواری برای نصب