میز 6 نفره آریزونا

میز 6 نفره آریزونا

additional information: میز ناهارخوری مناسب برای 6 نفر دارای کشو