صندلی درسا

صندلی درسا

additional information: صندلی پایه سرامیکی درسا