میز سه پایه 90

میز سه پایه 90

additional information: میز گرد با قطر 90 سانتی