ساعت دیواری گلدن هوس

ساعت دیواری گلدن هوس

additional information: ساعت دیواری چوبی ثانیه شمار ندارد