فرش ماشینی 827

فرش ماشینی 827

additional information: ۵۰۰ شانه با تراکم ۱۵۰۰ پلی استر 6 رنگ