فرش ماشینی کد 116

فرش ماشینی کد 116

additional information: فرش هزار شانه هشت رنگ تراکم 3000 بافت دایموند