فرش ماشینی درختی

فرش ماشینی درختی

additional information: فرش هزار شانه هشت رنگ تراکم 3000