میز عسلی شبدر

میز عسلی شبدر

additional information: پوشش رنگ گیاهی و طبیعی صد درصد ساخته شده از چوب چندلایی خارجی