میز ناهارخوری لوتوس

میز ناهارخوری لوتوس

additional information: مناسب برای شش نفر جنس صفحه از چوب توسکا جنس روکش صفحه سوپر راش پایه های جداشونده