رنگ روغنی

رنگ روغنی

additional information: قابل شست و شو