میز تحریر انزو

میز تحریر انزو

additional information: ایجاد یک فضای کار در خانه به طوریکه یکپارچگی مناسبی با سایر اجزا طراحی داخلی داشته باشد عموما موضوعی چالش برانگیز است. در صورتیکه مایلید از فضاهای کوچک و مرده در هر کجای خانه تان محیطی کوچک برای کار خلق کنید میز تحریر انزو با طراحی بهینه خود این امکان را برای شما فراهم می کند. نسبت طول به عرض عرشه میز ضمن فراهم کردن فضای کار وسیع مسیرهای تردد در اطراف میز تحریر را محدود نمی کند. عمق کم و رنگ سفید کشوی آن از ویژگی های منحصر به فرد میز تحریر انزو است.