فرش ماشینی مدرن طرح هندسی

فرش ماشینی مدرن طرح هندسی

additional information: تکنولوژی تولید : کلاریس - ترکیبی هم زمان