ظروف سرامیکی مجموعه هفت عددی

ظروف سرامیکی مجموعه هفت عددی

additional information: پخته شده در کوره لعابین مناسب برای چیدمان های مختلف