بوفه و قاب آیینه ماگنولیا

بوفه و قاب آیینه ماگنولیا

additional information: تلفیقی از طراحی ایرانی و سبک فرانسوی ساخته شده از چوب راش گرجستان این مدل در دو رنگ پوششی و طرح چوب تولید می گردد.