صندلی ستاره

صندلی ستاره

additional information: سازه صندلی از تخته چند لایی چوب راش گرجستان تهیه شده است. پارچه مصرفی در این صندلی 0.6 متر است.