میز ناهارخوری ایلیا

میز ناهارخوری ایلیا

additional information: میز گرد چهارنفره تمام چوب