میز غذاخوری مانی

میز غذاخوری مانی

additional information: میز ناهار خوری شش نفره تمام چوب