صندلی H100

صندلی H100

additional information: صندلی با قابلیت چرم کوبی در رنگ های مختلف کار مناسبی برای فضای رستوران و آشپزخانه می باشد.