کاشی موراکن

کاشی موراکن

additional information: ضد یخ زدگی چاپ دیجیتال تک پخت مقاومت به سایش بالا جهت محیط هایی با ترافیک نیمه سنگین