کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

additional information: مقاومت خیلی خوب در برابر نور خورشید قابلیت شستشو بالا چسب کاری روی دیوار برای نصب قابلیت جدا شدن از دیوار ( خشک )