میز مربع پایه چوبی

میز مربع پایه چوبی

additional information: این میز با پایه چوبی برای 2 الی 4 نفره قابل استفاده می باشد .