رنگ روغنی

رنگ روغنی

additional information: رنگ روغنی باکیفیت بالا مقاوم در برابر مواد شوینده و تابش مستقیم آفتاب.