آیینه رازان

آیینه رازان

additional information: روکش چوب بلوط جنگلی رنگ پلی یورتان ایتالیایی