کاغذ دیواری Star Wars

کاغذ دیواری Star Wars

additional information: کاغذ دیواری قابلیت جدا شدن از دیوار مقاومت خیلی خوب در برابر نور خورشید چسب کاری پشت کاغذ دیواری برای نصب