میز تلویزیون بزرگ Lina

میز تلویزیون بزرگ Lina

additional information: سطوح هندسی ویژه ی ای که مختص این محصول بکار گرفته شده، در این میز تلویزیون نیز به عنوان یک جزئیات شیک و ظریف بصری جلب توجه می نماید. ترکیب چوب گردویی طبیعی سیستم ریلی و لولای ترمز دار ویژه دستگیره های طلایی رنگ