آریا

آریا

additional information: تلفیقی از طراحی ایرانی و سبک فرانسوی ساخته شده از چوب راش گرجستان این مدل در دو رنگ پوششی و طرح چوب تولید می گردد. دررنگ پوششی از رنگ های ساخت کشور ترکیه برند GENGاستفاده می شود. دررنگ چوب از رنگ های ساخت کشور ایتالیا برند EKAاستفاده می شود. در رنگ چوب سرگل های منبت از ورق طلای ایتالیایی برند ناسیونالیته استفاده می شود.