صندلی کمان

صندلی کمان

additional information: ساخته شده از چوب راش مرغوب