هاوانا

هاوانا

additional information: جنس صندلی از چرم گاوی کلورادو