فرش ویولن

فرش ویولن

additional information: فرش دستباف نفیس با رجشمار 80-چله ابرشم-گل ابریشم- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو