فرش گلدانی

فرش گلدانی

additional information: فرش دستباف با رجشمار 40- در سه رنگ بینظیر- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو