فرش بته ترنجی

فرش بته ترنجی

additional information: فرش دستباف با رجشمار 40- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو