کتابخانه دفتری

کتابخانه دفتری

additional information: کتابخانه مناسب برای فضاهای مختلف اعم از اداری، مسکونی و ... در دو رنگ مناسب. روکش چوب طبیعی.