رنگ روغنی 730

رنگ روغنی 730

additional information: رنگ روغنی باکیفیت بالا. مقاوم در برابر مواد شوینده و تابش مستقیم آفتاب.