رنگ روغنی 2155

رنگ روغنی 2155

additional information: رنگ روغنی باکیفیت بالا. مقاوم در برابر مواد شوینده و تابش مستقیم آفتاب.