مبل مکعب I

مبل مکعب I

additional information: مبل یکنفره با بدنه و تشک های پارچه ای. پایه های استیل.