شاه عباسی

شاه عباسی

  • category: carpet >
  • model: X070-1700
  • dimensions: طول: 350 | عرض: 250 | ارتفاع: 1 سانتیمتر
  • produced in: ایران
  • production year: 1397
  • usage: living room - sitting room -
additional information: فرش اکریلیک 500 شانه 8 رنگ، تراکم 1500، ظرافت 1500000 سرنخ