صندلی 0014

صندلی 0014

additional information: مقاوم در برابر تابش مستقیم آفتاب و رطوبت