app

brand ایران گره

ایران­ گره به منظور ایجاد مرکزی برای هم افزایی فعالیت­های هنری، فرهنگی، علمی و کاربردی در حوزه فرش دستباف و در جهت پیشرفت و توسعه هنر فرش ایران گام برداشته است که سرچشمه آن تفکر خلاقانه گروهی پیشرو و نوآور است. مجموعه ایران گره، به اهداف بزرگ و ارزشمند می اندیشد و از بهترین راه حل ها و فرصت ها برای رونق جایگاه فرش ایرانی در سراسر دنیا استفاده میکند. ایران گره به دنبال ایجاد پیوند میان ذینفعان فرش دستباف با یکدیگر و خلق فرصت های اقتصادی برای آنها و برقراری ارتباطی موثر بین آنها و دوستداران فرش دستباف میباشد. ایران گره صداقت، شفافیت و تعهد را محور اصلی کار خود قرار میدهد و با ایجاد اعتماد، شبکه ارتباطی خود را گسترش میدهد. از این رو مهم ترین اهداف ایران گره، آسیب شناسی و بررسی مشکلات و چالش­های پیش روی هنر فرش دستباف ایران، جمع آوری اطلاعات تخصصی فرش دستباف، ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش در قالب زیرساخت های اختصاصی و در نهایت ایجاد حلقه واسط بین پدیدآورندگان، ارائه دهندگان و دوستداران فرش دستباف است.

ایران گره products

سبد خرید